واژگان

‫هوا   »   Vrijeme

barometar

‫هواسنج

oblak

‫ابر

hladnoća

‫سرما

polumjesec

‫هلال

tama

‫تاریکی

suša

‫خشکسالی

zemlja

‫زمین

magla

‫مِه

mraz

‫یخبندان

poledica

‫یخبندان

vrućina

‫گرما

uragan

‫گردباد

ledenica

‫قندیل

munja

‫صاعقه

meteor

‫شهاب سنگ

mjesec

‫ماه

duga

‫رنگین کمان

kapljica kiše

‫قطره باران

snijeg

‫برف

sniježna pahuljica

‫دانه برف

snješko bijelić

‫آدم برفی

zvijezda

‫ستاره

oluja

‫طوفان

olujni talasi

‫طوفان

sunce

‫خورشید

sunčev zrak

‫پرتو افتاب

zalazak sunca

‫پستاب

termometar

‫دماسنج

nevrijeme

‫رعد و برق

suton

‫شفق

vrijeme

‫آب و هوا

mokri uvjeti

‫رطوبت

vjetar

‫باد
برگرد