‫آموزش و پرورش - Obrazovanje


arheologija
‫باستان شناسی


atom
‫اتم


ploča
‫ تخته


proračun
‫محاسبه


džepni računar
‫ماشین حساب


diploma
‫گواهینامه


kreda
‫گچ


razred
‫کلاس


šestar
‫پرگار


kompas
‫قطب نما


zemlja
‫کشور


kurs
‫کلاس


diploma
‫دانش نامه


pravac svijeta
‫جهت


obrazovanje
‫آموزش


filter
‫فیلتر


formula
‫فرمول


geografija
‫جغرافیا


gramatika
‫دستور زبان


znanje
‫دانش


jezik
‫زبان


predavanje
‫درس


biblioteka
‫کتابخانه


književnost
‫ادبیات


matematika
‫ریاضیات


mikroskop
‫میکروسکوپ


broj
‫عدد


broj
‫شماره


pritisak
‫فشار


prizma
‫منشور


profesor
‫استاد


piramida
‫هرم


radioaktivnost
‫رادیواکتیویته


vaga
‫ترازو


svemir
‫فضا


statistika
‫آمار


studije
‫تحصیلات


slog
‫هجا


tabela
‫جدول


prijevod
‫ترجمه


trokut
‫مثلث


umlaut
‫حرف صدادار زبان های ژرمنی


univerzitet
‫دانشگاه


karta svijeta
‫نقشه جهان