واژگان

‫هنر   »   কলাবিদ্যা

সাধুবাদ

sādhubāda
‫تشویق

শিল্প

śilpa
‫هنر

নত হওয়া

nata ha'ōẏā
‫تعظیم

বুরুশ

buruśa
‫قلم‌مو

রং বই

raṁ ba'i
‫کتاب رنگ آمیزی

নর্তকী

nartakī
‫رقصنده

অঙ্কন

aṅkana
‫طراحی

গ্যালারি

gyālāri
‫گالری

কাচের জানালা

kācēra jānālā
‫پنجره شیشه ای

দেয়ালশিল্পকর্ম

dēẏālaśilpakarma
‫نوشته دیواری

শিল্পকর্ম

śilpakarma
‫صنایع دستی

মোজাইক

mōjā'ika
‫موزاییک

ম্যুরাল

myurāla
‫نقاشی دیواری

জাদুঘর

jādughara
‫موزه

সম্পাদন

sampādana
‫به صحنه بردن

ছবি

chabi
‫تصویر

কবিতা

kabitā
‫شعر

ভাস্কর্য

bhāskarya
‫مجسّمه

গান

gāna
‫آهنگ

মানবমূর্তি

mānabamūrti
‫مجسّمه

জলরঙ

jalaraṅa
‫آبرنگ
برگرد