‫هنر - Мастацтва


апладысменты
apladysmienty
‫تشویق


мастацтва
mastactva
‫هنر


паклон
paklon
‫تعظیم


пэндзаль
pendzaĺ
‫قلم‌مو


кніжка-размалёўка
knižka-razmalioŭka
‫کتاب رنگ آمیزی


танцор
tancor
‫رقصنده


малюнак
maliunak
‫طراحی


галерэя
haliereja
‫گالری


вітраж
vitraž
‫پنجره شیشه ای


графіці
hrafici
‫نوشته دیواری


рамяство
ramiastvo
‫صنایع دستی


мазаіка
mazaika
‫موزاییک


фрэска
freska
‫نقاشی دیواری


музей
muziej
‫موزه


перформанс
pierformans
‫به صحنه بردن


малюнак
maliunak
‫تصویر


верш
vierš
‫شعر


скульптура
skuĺptura
‫مجسّمه


песня
piesnia
‫آهنگ


статуя
statuja
‫مجسّمه


акварэль
akvareĺ
‫آبرنگ