واژگان

‫هنر   »   Мастацтва

апладысменты

apladysmienty
‫تشویق

мастацтва

mastactva
‫هنر

паклон

paklon
‫تعظیم

пэндзаль

pendzaĺ
‫قلم‌مو

кніжка-размалёўка

knižka-razmalioŭka
‫کتاب رنگ آمیزی

танцор

tancor
‫رقصنده

малюнак

maliunak
‫طراحی

галерэя

haliereja
‫گالری

вітраж

vitraž
‫پنجره شیشه ای

графіці

hrafici
‫نوشته دیواری

рамяство

ramiastvo
‫صنایع دستی

мазаіка

mazaika
‫موزاییک

фрэска

freska
‫نقاشی دیواری

музей

muziej
‫موزه

перформанс

pierformans
‫به صحنه بردن

малюнак

maliunak
‫تصویر

верш

vierš
‫شعر

скульптура

skuĺptura
‫مجسّمه

песня

piesnia
‫آهنگ

статуя

statuja
‫مجسّمه

акварэль

akvareĺ
‫آبرنگ
برگرد