‫مردم - Людзі


узрост
uzrost
‫سن


цётка
ciotka
‫عمّه، خاله


немаўля
niemaŭlia
‫نوزاد


няня
niania
‫بیبی سیتر


хлопчык
chlopčyk
‫پسر


брат
brat
‫برادر


дзіця
dzicia
‫کودک


пара
para
‫زوج


дачка
dačka
‫دختر


развод
razvod
‫طلاق


эмбрыён
embryjon
‫جنین


заручыны
zaručyny
‫نامزدی


вялікая сям'я
vialikaja siamja
‫خانواده بزرگ


сям'я
siamja
‫خانواده


флірт
flirt
‫لاس


джэнтльмен
džentĺmien
‫آقا


дзяўчына
dziaŭčyna
‫دختر


сяброўка
siabroŭka
‫دوست دختر


унучка
unučka
‫نوه


дзед
dzied
‫پدر بزرگ


бабуля
babulia
‫مادربزرگ


бабуля
babulia
‫مادربزرگ


бабуля і дзядуля
babulia i dziadulia
‫پدربزرگ و مادربزرگ


унук
unuk
‫نوه


жаніх
žanich
‫داماد


група
hrupa
‫گروه


памочнік
pamočnik
‫یاور


маленькае дзіця
malieńkaje dzicia
‫نوزاد


лэдзі
ledzi
‫خانم


прапанова рукі і сэрца
prapanova ruki i serca
‫پیشنهاد ازدواج


шлюб
šliub
‫ازدواج


маці
maci
‫مادر


дрымота
drymota
‫چرُت


сусед
susied
‫همسایه


маладыя
maladyja
‫تازه ازدواج کرده


пара
para
‫زوح


бацькі
baćki
‫والدین


партнёр
partnior
‫همسر


вечарына
viečaryna
‫پارتی


людзі
liudzi
‫مردم


нявеста
niaviesta
‫عروس


чарга
čarha
‫صف


прыём
pryjom
‫پذیرش


спатканне
spatkannie
‫قرار ملاقات


браты і сёстры
braty i siostry
‫خواهر و برادر


сястра
siastra
‫خواهر


сын
syn
‫پسر


двайняты
dvajniaty
‫دوقلو


дзядзька
dziadźka
‫دایی، عمو


вяселле
viasiellie
‫مراسم عقد


моладзь
moladź
‫جوانان