واژگان

‫مبل   »   የቤት ወይም የቢሮ እቃዎች

ባለ አንድ መቀመጫ ሶፋ

bale ānidi mek’emech’a sofa
‫صندلی راحتی

አልጋ

āliga
‫تخت

የአልጋ ልብስ

ye’āliga libisi
‫روتختی

የመፅሐፍ መደርደሪያ

yemet͟s’iḥāfi mederiderīya
‫قفسه کتاب

ምንጣፍ

minit’afi
‫فرش

ወንበር

weniberi
‫صندلی

ባለ መሳቢያ ቁምሳጥን

bale mesabīya k’umisat’ini
‫کُمُد

የሕፃን መንዠዋዠዊያ አልጋ

yeḥit͟s’ani menizhewazhewīya āliga
‫گهواره

ቁም ሳጥን

k’umi sat’ini
‫کُمُد

መጋረጃ

megareja
‫پرده

አጭር መጋረጃ

āch’iri megareja
‫پرده

የፅሕፈት ጠረጴዛ

yet͟s’iḥifeti t’erep’ēza
‫میز

ቬንቲሌተር

vēnitīlēteri
‫پنکه

ምንጣፍ

minit’afi
‫حصیر

የህፃናት መጫወቻ አልጋ

yehit͟s’anati mech’awecha āliga
‫تخت نرده دار

ተወዛዋዥ ወንበር

tewezawazhi weniberi
‫صندلی گهواره ای

ካዝና

kazina
‫گاو صنوق

መቀመጫ

mek’emech’a
‫صندلی

መደርደሪያ

mederiderīya
‫قفسه

የጎን ጠረጴዛ

yegoni t’erep’ēza
‫میز عسلی

ሶፋ

sofa
‫کاناپه

መቀመጫ

mek’emech’a
‫صندلی

ጠረጴዛ

t’erep’ēza
‫میز

የጠረጴዛ መብራት

yet’erep’ēza mebirati
‫چراغ رومیزی

የቆሻሻ መጣያ ቅርጫት

yek’oshasha met’aya k’irich’ati
‫سبد کاغذ باطله
برگرد