‫مبل - የቤት ወይም የቢሮ እቃዎች


ባለ አንድ መቀመጫ ሶፋ
bale ānidi mek’emech’a sofa
‫صندلی راحتی


አልጋ
āliga
‫تخت


የአልጋ ልብስ
ye’āliga libisi
‫روتختی


የመፅሐፍ መደርደሪያ
yemet͟s’iḥāfi mederiderīya
‫قفسه کتاب


ምንጣፍ
minit’afi
‫فرش


ወንበር
weniberi
‫صندلی


ባለ መሳቢያ ቁምሳጥን
bale mesabīya k’umisat’ini
‫کُمُد


የሕፃን መንዠዋዠዊያ አልጋ
yeḥit͟s’ani menizhewazhewīya āliga
‫گهواره


ቁም ሳጥን
k’umi sat’ini
‫کُمُد


መጋረጃ
megareja
‫پرده


አጭር መጋረጃ
āch’iri megareja
‫پرده


የፅሕፈት ጠረጴዛ
yet͟s’iḥifeti t’erep’ēza
‫میز


ቬንቲሌተር
vēnitīlēteri
‫پنکه


ምንጣፍ
minit’afi
‫حصیر


የህፃናት መጫወቻ አልጋ
yehit͟s’anati mech’awecha āliga
‫تخت نرده دار


ተወዛዋዥ ወንበር
tewezawazhi weniberi
‫صندلی گهواره ای


ካዝና
kazina
‫گاو صنوق


መቀመጫ
mek’emech’a
‫صندلی


መደርደሪያ
mederiderīya
‫قفسه


የጎን ጠረጴዛ
yegoni t’erep’ēza
‫میز عسلی


ሶፋ
sofa
‫کاناپه


መቀመጫ
mek’emech’a
‫صندلی


ጠረጴዛ
t’erep’ēza
‫میز


የጠረጴዛ መብራት
yet’erep’ēza mebirati
‫چراغ رومیزی


የቆሻሻ መጣያ ቅርጫት
yek’oshasha met’aya k’irich’ati
‫سبد کاغذ باطله