‫آموزش و پرورش - ስልጠና


ጥንታዊ ታሪክ ምርምር
t’initawī tarīki mirimiri
‫باستان شناسی


አቶም
ātomi
‫اتم


ሰሌዳ
selēda
‫ تخته


ሒሳብ ማሰብ
ḥīsabi masebi
‫محاسبه


ካልኩሌተር
kalikulēteri
‫ماشین حساب


የምስክር ወረቀት
yemisikiri werek’eti
‫گواهینامه


ቾክ
choki
‫گچ


ክፍል
kifili
‫کلاس


ኮምፓስ
komipasi
‫پرگار


ኮምፓስ
komipasi
‫قطب نما


ሃገር
hageri
‫کشور


ስልጠና
silit’ena
‫کلاس


ዲፕሎማ
dīpiloma
‫دانش نامه


አቅጣጫ
āk’it’ach’a
‫جهت


ትምህርት
timihiriti
‫آموزش


ማጣሪያ
mat’arīya
‫فیلتر


ፎርሙላ
forimula
‫فرمول


ጆግራፊ
jogirafī
‫جغرافیا


ሰዋሰው
sewasewi
‫دستور زبان


እውቀት
iwik’eti
‫دانش


ቋንቋ
k’wanik’wa
‫زبان


የትምህርት ክፍለ ጊዜ
yetimihiriti kifile gīzē
‫درس


ቤተ መፅሐፍት
bēte met͟s’iḥāfiti
‫کتابخانه


ስነ ፅሑፍ
sine t͟s’iḥufi
‫ادبیات


ሂሳብ
hīsabi
‫ریاضیات


ማጉያ መነፅር
maguya menet͟s’iri
‫میکروسکوپ


ቁጥር
k’ut’iri
‫عدد


ቁጥር
k’ut’iri
‫شماره


ግፊት
gifīti
‫فشار


ፕሪዝም
pirīzimi
‫منشور


ፕሮፌሰር
pirofēseri
‫استاد


ፒራሚድ
pīramīdi
‫هرم


ራድዮአክቲቭ
radiyo’ākitīvi
‫رادیواکتیویته


ሚዛን
mīzani
‫ترازو


ጠፈር
t’eferi
‫فضا


በቁጥር የተደገፈ የመረጃ ጥናት
bek’ut’iri yetedegefe yemereja t’inati
‫آمار


ጥናቶች
t’inatochi
‫تحصیلات


ክፍለ ቃል
kifile k’ali
‫هجا


ሠንጠረዥ
šenit’erezhi
‫جدول


መተርጎም
meterigomi
‫ترجمه


ሶስት ጎን
sositi goni
‫مثلث


ኡምላውት
umilawiti
‫حرف صدادار زبان های ژرمنی


ዩንቨርስቲ
yuniverisitī
‫دانشگاه


የዓለም ካርታ
ye‘alemi karita
‫نقشه جهان