Muusika - Âm nhạc


đàn ăccoc
akordion


đàn balalaika
balalaika


ban nhạc
ansambel


đàn banjô
bandžo


kèn clarinet
klarnet


buổi hòa nhạc
kontsert


cái trống
trumm


bộ trống
löökriistad


bộ trống
flööt


đại dương cầm
tiibklaver


đàn guitar
kitarr


hội trường
saal


bàn phím
klahvpill


kèn acmônica
suupill


âm nhạc
muusika


giá để bản nhạc
noodipult


nốt nhạc
noot


đàn oóc-gan
orel


đàn piano
klaver


kèn xắc xô phôn
saksofon


ca sĩ
laulja


dây đàn
keel


kèn trompet
trompet


nghệ sĩ thổi kèn trompet
trompetist


đàn viôlông
viiul


hộp đàn viôlông
viiulikast


mộc cầm
ksülofon