Mine tagasi
Haridus - การศึกษา


โบราณคดี
boh-ran-ná′-ká′-dee
arheoloogia


อะตอม
à′-dhawm
aatom


กระดาน
grà′-dan
tahvel


การคำนวณ
gan-kam′-nuan
arvutus


เครื่องคิดเลข
krêuang-kít′-lâyk
kalkulaator


ใบรับรอง
bai′-ráp′-rawng
dokument


ชอล์ก
cháwk
kriit


ชั้นเรียน
chán′-rian
klass


วงเวียน
wong′-wian
sirkel


เข็มทิศ
kěm′-tít′
kompass


ประเทศ
bhrà′-tâyt
maa


ชั้นเรียน
chán′-rian
kursus


อนุปริญญา
à′-nóop′-rin′-ya
diplom


ทิศทาง
tít′-tang
ilmakaar


การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ
haridus


ตัวกรอง
dhua-grawng
filter


สูตร
sòot
valem


ภูมิศาสตร์
poo-mí′-sàt
geograafia


ไวยากรณ์
wai′-ya-gawn
grammatika


ความรู้
kwam-róo
teadmised


ภาษา
pa-sǎ
keel


การสอน
gan-sǎwn
õppetund


ห้องสมุด
hâwng-sà′-mòot′
raamatukogu


วรรณคดี
wan′-ná′-ká′-dee
kirjandus


คณิตศาสตร์
ká′-nít′-dhà′-sàt
matemaatika


กล้องจุลทรรศน์
glâwng-joon′-tát′
mikroskoop


จำนวน
jam′-nuan
arv


ตัวเลข
dhua-lâyk
number


ความดัน
kwam-dan′
rõhk


ปริซึม
bhrì′-seum′
prisma


ศาสตราจารย์
sàt-sà′-dhra-jan
professor


ปิรามิด
bhì′-ra-mít′
püramiid


กัมมันตภาพรังสี
gam′-man′-dhà′-pâp-rang′-sěe
radioaktiivsus


เครื่องชั่งน้ำหนัก
krêuang-châng′-nám-nàk′
kaalud


อวกาศ
à′-wá′-gàt
maailmaruum


สถิติ
sà′-tì′-dhì′
statistika


การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ
õpingud


พยางค์
pá′-yang
silp


ตาราง
dha-rang
tabel


การแปล
gan-bhlæ
tõlge


รูปสามเหลี่ยม
rôop-sǎm-lìam
kolmnurk


เครื่องหมายบนสระ
krêuang-mǎ-yóp′-nót′-rá′
täpitäht


มหาวิทยาลัย
má′-hǎ-wít′-tá′-ya-lai′
ülikool


แผนที่โลก
pæ̌n-têe-lôk
maailmakaart

Mine tagasi