Educación - կրթություն


հնաբանություն
hnabanut’yun
la arqueología


ատոմ
atom
el átomo


գրատախտակ
gratakhtak
la pizarra


հաշվարկում
hashvarkum
el cálculo


գրպանի հաշվիչ
grpani hashvich’
la calculadora


վկայական
vkayakan
el certificado


կավիճ
kavich
la tiza


դասարան
dasaran
la clase


կարկին
karkin
el compás


կողմնացույց
koghmnats’uyts’
la brújula


երկիր
yerkir
el país


դասընթաց
dasynt’ats’
el curso


դիպլոմ
diplom
el diploma


կողմնացույցի ուղղությունը
koghmnats’uyts’i ughghut’yuny
la dirección


ուսում
usum
la formación


զտիչ
ztich’
el filtro


բանաձև
banadzev
la fórmula


աշխարհագրություն
ashkharhagrut’yun
la geografía


քերականություն
k’yerakanut’yun
la gramática


գիտելիք
gitelik’
el conocimiento


լեզու
lezu
la lengua


դասեր
daser
la lección


գրադարան
gradaran
la biblioteca


գրականություն
grakanut’yun
la literatura


մաթեմատիկա
mat’yematika
las matemáticas


մանրադիտակ
manraditak
el microscopio


թիվ
t’iv
el número


համար
hamar
el número


ճնշում
chnshum
la presión


պրիզմա
prizma
el prisma


պրոֆեսոր
profesor
el profesor


բուրգ
burg
la pirámide


ռադիոակտիվություն
rradioaktivut’yun
la radiactividad


կշեռք
ksherrk’
la balanza


տիեզերք
tiezerk’
el espacio


վիճակագրություն
vichakagrut’yun
las estadísticas


ուսումնառություն
usumnarrut’yun
el estudio


վանկ
vank
la sílaba


աղյուսակ
aghyusak
la tabla


թարգմանություն
t’argmanut’yun
la traducción


եռանկյունի
yerrankyuni
el triángulo


ձայնադարձ, ումլաուտ
dzaynadardz, umlaut
la diéresis


համալսարան
hamalsaran
la universidad


աշխարհի քարտեզ
ashkharhi k’artez
el mapa del mundo