People - Žmonės


amžius
age


teta
aunt


kūdikis
baby


auklė
babysitter


berniukas
boy


brolis
brother


vaikas
child


pora
couple


dukra
daughter


skyrybos
divorce


embrionas
embryo


sužadėtuvės
engagement


šeima ir artimieji šeimos narei
extended family


šeima
family


flirtas
flirt


džentelmenas
gentleman


mergaitė
girl


draugė
girlfriend


anūkė
granddaughter


senelis
grandfather


močiutė
grandma


senelė
grandmother


seneliai
grandparents


anūkas
grandson


jaunikis
groom


grupė
group


pagalbininkas
helper


mažas vaikas
infant


ponia
lady


pasiūlymas tuoktis
marriage proposal


santuoka
matrimony


motina
mother


pokaitis
nap


kaimynas
neighbor


jaunavedžiai
newlyweds


pora
couple


tėvai
parents


partneris
partner


pokylis
party


žmonės
people


jaunoji
bride


eilė
queue


priėmimas
reception


pasimatymas
rendezvous


broliai ir seserys
siblings


sesuo
sister


sūnus
son


dvyniai
twin


dėdė
uncle


vestuvės
wedding


jaunimas
youth