Vocabulary

Education» Educació

games images

l‘arqueologia
archeology

games images

l‘àtom
atom

games images

la pissarra
board

games images

el càlcul
calculation

games images

la calculadora
calculator

games images

el certificat
certificate

games images

el guix
chalk

games images

la classe
class

games images

el compàs
compass

games images

la brúixola
compass

games images

el país
country

games images

el curs
course

games images

el diploma
diploma

games images

la direcció
direction

games images

la formació
education

games images

el filtre
filter

games images

la fórmula
formula

games images

la geografia
geography

games images

la gramàtica
grammar

games images

el coneixement
knowledge

games images

la llengua
language

games images

la lliçó
lesson

games images

la biblioteca
library

games images

la literatura
literature

games images

les matemàtiques
mathematics

games images

el microscopi
microscope

games images

el nombre
number

games images

el número
number

games images

la pressió
pressure

games images

el prisma
prism

games images

el professor
professor

games images

la piràmide
pyramid

games images

la radioactivitat
radioactivity

games images

la balança
scales

games images

l‘espai
space

games images

l‘estadística
statistics

games images

l‘estudi
studies

games images

la síl·laba
syllable

games images

la taula
table

games images

la traducció
translation

games images

el triangle
triangle

games images

la dièresi
umlaut

games images

la universitat
university

games images

el mapa del món
world map