Φύση - ธรรมชาติ


ส่วนโค้ง
sùan-kóng
το τόξο


โรงนา
rong-na
ο αχυρώνας


อ่าว
ào
ο κόλπος


ชายหาด
chai-hàt
η παραλία


ฟอง
fawng
η φυσαλλίδα


ถ้ำ
tâm′
το σπήλαιο


ฟาร์ม
fam
το αγρόκτημα


ไฟ
fai′
η φωτιά


ร่องรอย
râwng-rawy
το ίχνος / αποτύπωμα


โลก
lôk
η υδρόγειος


การเก็บเกี่ยว
gan-gèp′-gèeo
η συγκομιδή


ก้อนหญ้าแห้ง
gâwn-yâ-hæ̂ng
οι μπάλες σανού


ทะเลสาบ
tá′-lay-sàp
η λίμνη


ใบไม้
bai′-mái
το φύλλο


ภูเขา
poo-kǎo′
το βουνό


มหาสมุทร
má′-hǎ-sà′-mòot′
ο ωκεανός


พาโนรามา
pa-noh-ra-ma
το πανόραμα


ก้อนหิน
gâwn-hǐn′
ο βράχος


แอ่งน้ำ
æ̀ng′-nám
η άνοιξη


ป่าพรุ
bhà-próo′
το έλος / ο βάλτος


ต้นไม้
dhôn′-mái
το δέντρο


ขอนไม้
kǎwn-mái
ο κορμός δέντρου


หุบเขา
hòop′-kǎo′
η κοιλάδα


วิว
wew′
η θέα


พวยน้ำ
puay′-nám′
ο πίδακας νερού


น้ำตก
nám′-dhòk′
ο καταρράκτης


คลื่น
klêun
το κύμα