Vocabulari

Educació   »   Vzdelanie

archeológia

l‘arqueologia

atóm

l‘àtom

tabuľa

la pissarra

výpočet

el càlcul

kalkulačka

la calculadora

certifikát

el certificat

krieda

el guix

trieda

la classe

kružidlo

el compàs

kompas

la brúixola

krajina

el país

kurz

el curs

diplom

el diploma

svetová strana

la direcció

vzdelávanie

la formació

filter

el filtre

vzorec

la fórmula

zemepis

la geografia

gramatika

la gramàtica

vedomosti

el coneixement

jazyk

la llengua

vyučovanie

la lliçó

knižnica

la biblioteca

literatúra

la literatura

matematika

les matemàtiques

mikroskop

el microscopi

číslica

el nombre

počet

el número

tlak

la pressió

hranol

el prisma

profesor

el professor

pyramída

la piràmide

rádioaktivita

la radioactivitat

váhy

la balança

kozmický priestor

l‘espai

štatistika

l‘estadística

štúdium

l‘estudi

slabika

la síl·laba

tabuľka

la taula

preklad

la traducció

trojuholník

el triangle

prehláska

la dièresi

univerzita

la universitat

mapa sveta

el mapa del món
Torna