Educació - 教育


考古学
kōkogaku
l'arqueologia


原子
genshi
l'àtom


ボード
bōdo
la pissarra


計算
keisan
el càlcul


電卓
dentaku
la calculadora


証明書
shōmei-sho
el certificat


チョーク
chōku
el guix


クラス
kurasu
la classe


コンパス
konpasu
el compàs


羅針盤
rashinban
la brúixolakuni
el país


コー​​ス
kō su
el curs


卒業証書
sotsugyō shōsho
el diploma


方位
hōi
la direcció


教育
kyōiku
la formació


フィルタ
firuta
el filtreshiki
la fórmula


地理
chiri
la geografia


文法
bunpō
la gramàtica


知識
chishiki
el coneixement


言語
gengo
la llengua


レッスン
ressun
la lliçó


図書館
toshokan
la biblioteca


文学
bungaku
la literatura


数学
sūgaku
les matemàtiques


顕微鏡
kenbikyō
el microscopikazu
el nombre


数字
sūji
el número


圧力
atsuryoku
la pressió


プリズム
purizumu
el prisma


教授
kyōju
el professor


ピラミッド
piramiddo
la piràmide


放射能
hōshanō
la radioactivitat


はかり
hakari
la balança


宇宙
uchū
l'espai


統計
tōkei
l'estadística


研究
kenkyū
l'estudi


音節
onsetsu
la síl·laba


テーブル
tēburu
la taula


翻訳
hon'yaku
la traducció


三角形
sankakkei
el triangle


ウムラウト
umurauto
la dièresi


大学
daigaku
la universitat


世界地図
sekai chizu
el mapa del món