Vocabulari

Arts   »   Arts

applause

l‘aplaudiment

art

l‘art

bow

la reverència

brush

el pinzell

coloring book

el llibre per pintar

dancer

la balladora

drawing

el dibuix

gallery

la galeria

glass window

la vidriera

graffiti

el graffiti

handicraft

l‘artesania

mosaic

el mosaic

mural

el mural

museum

el museu

performance

la representació

picture

el dibuix

poem

el poema

sculpture

l‘escultura

song

la cançó

statue

l‘estàtua

water color

l‘aquarel·la
Torna