Vocabulari

Oficina» Office

games images

ball pen
el bolígraf

games images

break
la pausa

games images

briefcase
el maletí

games images

coloring pencil
el llapis de color

games images

conference
la conferència

games images

conference room
la sala de conferències

games images

copy
la còpia

games images

directory
el directori

games images

file
l‘arxiu

games images

filing cabinet
l‘arxivador

games images

fountain pen
la ploma estilogràfica

games images

letter tray
la safata de carta

games images

marker
el retolador

games images

notebook
el quadern

games images

notepad
el bloc de notes

games images

office
l‘oficina

games images

office chair
la cadira d‘oficina

games images

overtime
les hores extres

games images

paper clip
el clip

games images

pencil
el llapis

games images

punch
la perforadora

games images

safe
la caixa forta

games images

sharpener
la maquineta

games images

shredded paper
el paper triturat

games images

shredder
la trituradora

games images

spiral binding
l‘enquadernat amb espiral

games images

staple
la grapa

games images

stapler
la grapadora

games images

typewriter
la màquina d‘escriure

games images

workstation
el lloc de treball