Oficina - Office


ball pen
el bolígraf


break
la pausa


briefcase
el maletí


coloring pencil
el llapis de color


conference
la conferència


conference room
la sala de conferències


copy
la còpia


directory
el directori


file
l'arxiu


filing cabinet
l'arxivador


fountain pen
la ploma estilogràfica


letter tray
la safata de carta


marker
el retolador


notebook
el quadern


notepad
el bloc de notes


office
l'oficina


office chair
la cadira d'oficina


overtime
les hores extres


paper clip
el clip


pencil
el llapis


punch
la perforadora


safe
la caixa forta


sharpener
la maquineta


shredded paper
el paper triturat


shredder
la trituradora


spiral binding
l'enquadernat amb espiral


staple
la grapa


stapler
la grapadora


typewriter
la màquina d'escriure


workstation
el lloc de treball