Vjera - ศาสนา


เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
uskrs


ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
uskršnje jaje


นางฟ้า
nang-fá
anđeo


ระฆัง
rá′-kang′
zvono


พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
biblija


บิชอป
bì′-châwp
biskup


การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
blagoslov


พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
budizam


ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
hrišćanstvo


ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
božićni poklon


ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
božićno drvce


โบสถ์
bòt
crkva


โลงศพ
long-sòp′
mrtvački sanduk


การสร้าง
gan-sâng
stvaranje svijeta


ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
krst


ภูต
pôot
đavo


พระเจ้า
prá′-jâo′
bog


ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
hinduizam


ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
islam


ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
judaizam


การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
meditacija


มัมมี่
mam′-mêe
mumija


ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
musliman


สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
papa


การภาวนา
gan-pao-na
molitva


นักบวช
nák′-bùat
sveštenik


ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
vjera


การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
božja služba


สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
sinagoga


วัด
wát′
hram


สุสาน
sòo′-sǎn
grobnica