مفردات

‫سيارة» Auto

games images

il filtro dell‘aria
‫ فلتر الهواء

games images

il guasto
‫العطل

games images

il camper
‫ العربة

games images

la batteria
‫بطارية السيارة

games images

il seggiolino per bambini
‫ مقعد الطفل

games images

il danno
‫الضرر

games images

il diesel
‫وقود الديزل

games images

il tubo di scappamento
‫ماسورة العادم

games images

la gomma a terra
‫انفجارالعجلة

games images

il benzinaio
‫ محطة البنزين

games images

il faro
‫الضوء العلوي

games images

il cofano
‫غطاء محرك السيارة

games images

il cric
‫المقبس

games images

la tanica
‫الصفيحة

games images

lo sfasciacarrozze
‫المخلفات

games images

il retro
‫مؤخرة

games images

il fanalino di coda
‫الضوء الخلفي

games images

lo specchietto retrovisore
‫مرآة الرؤية الخلفية

games images

la guida
‫الرحلة

games images

il cerchio
‫الإطار

games images

la candela
‫ولاعة

games images

il tachimetro
‫مقياس سرعة الدوران

games images

la multa
‫الغرامة

games images

lo pneumatico
‫الإطارات

games images

il carro attrezzi
‫خدمة السحب

games images

l‘auto d‘epoca
‫السيارة الفخمة

games images

la ruota
‫العجلة