مفردات

‫الناس» Personnes

games images

l‘âge (f.)
‫العمر

games images

la tante
‫العمة

games images

le bébé
‫الرضيع

games images

la baby-sitter
‫الحاضنة

games images

le garçon
‫الصبي

games images

le frère
‫الشقيق

games images

l‘enfant (m.)
‫الطفل

games images

le couple marié
‫الزوجين

games images

la fille
‫الإبنة

games images

le divorce
‫الطلاق

games images

l‘embryon (m.)
‫الجنين

games images

les fiançailles (f. pl.)
‫الخطوبة

games images

la famille élargie
‫الأسرة الكبيرة

games images

la famille
‫العائلة

games images

le flirt
‫مغازلة

games images

le monsieur
‫السيد

games images

la jeune fille
‫الفتاة

games images

la petite amie
‫الصديقة

games images

la petite-fille
‫الحفيدة

games images

le grand-père
‫الجد

games images

la mamie
‫الجدة

games images

la grand-mère
‫الجدة

games images

les grands-parents (m. pl.)
‫الأجداد

games images

le petit-fils
‫الحفيد

games images

le marié
‫العريس

games images

le groupe
‫المجموعة

games images

l‘aide (f.)
‫المساعد

games images

le petit enfant
‫الطفل الصغير

games images

la dame
‫السيدة

games images

la demande en mariage
‫طلب الزواج

games images

le mariage
‫ الزواج

games images

la mère
‫الأم

games images

la sieste
‫نوم قصير

games images

le voisin
‫الجار

games images

les nouveaux mariés
‫العروسين

games images

le couple
‫الزوج

games images

les parents (m. f.)
‫الوالدان

games images

le partenaire
‫الشريك

games images

la fête
‫الحفلة

games images

les gens
‫الناس

games images

la mariée
‫العروسة

games images

la file d‘attente
‫الدور

games images

la réception
‫الإستقبال

games images

le rendez-vous
‫ الموعد

games images

les frères et sœurs
‫الأشقاء

games images

la sœur
‫الشقيقة

games images

le fils
‫النجل

games images

le jumeau
‫التوأم

games images

l‘oncle (m.)
‫العم

games images

le mariage
‫حفل الزفاف

games images

la jeunesse
‫الشباب