እረቂቅ - Abstract terms


administration
አስተዳደር


advertising
ማስታወቂያ


arrow
ቀስት


ban
እገዳ


career
ስራ/ ሞያ


center
መሃል


choice
ምርጫ


collaboration
ትብብር


color
ቀለም


contact
ግንኙነት


danger
አደገኛ


declaration of love
ፍቅርን መግለፅ


decline
እንቢተኝነት


definition
ትርጉም


difference
ልዩነት


difficulty
ከባድነት


direction
አቅጣጫ


discovery
ግኝት


disorder
የተረበሸ


distance
እርቀት


distance
እርቀት


diversity
ልዩነት


effort
አስተዋፅዎ


exploration
ግኝት


fall
መውደቅ


force
ሓይል


fragrance
መዓዛ


freedom
ነፃነት


ghost
መንፈስ


half
ግማሽ


height
ከፍታ


help
እርዳታ


hiding place
መደበቂያ ቦታ


homeland
ትውልድ ሃገር


hygiene
ንፅህና


idea
መላ


illusion
የተሳሳተ እምነት


imagination
ይሆናልብሎ ማሰብ


intelligence
የላቀ የማሰብ ችሎታ


invitation
ግብዣ


justice
ፍትህ


light
ብርሃን


look
ምልከታ


loss
ውድቀት


magnification
ማጉላት


mistake
ስህተት


murder
ግድያ


nation
መንግስት


novelty
አዲስነት


option
አማራጭ


patience
ትግስት


planning
እቅድ


problem
ችግር


protection
ጥበቃ


reflection
ማንጸባረቅ


republic
ሪፐብሊክ


risk
አደጋ


safety
ደህንነት


secret
ሚስጢር


sex
ፆታ


shadow
ጥላ


size
ልክ


solidarity
ህብረት


success
ውጤት


support
ድጋፍ


tradition
ባህል


weight
ክብደት