IэпэIэсагъ, искусств - Nghệ thuật


tiếng vỗ tay
Iэгутеон


nghệ thuật
искусств


cúi chào
шъхьащэ


bàn chải
щеткэ цIыкIу


cuốn sách màu
тхылъ-гъэлэн


vũ công
къэшъуакIо


bức vẽ
сурэт


phòng trưng bày
голерей


cửa sổ kính
апч гъэлагъэхэр


nghệ thuật graffiti
граффити


thủ công mỹ nghệ
художественнэ IэшIагъ


tranh ghép
мозаик


bức tranh tường
дэпкъ живопись


bảo tàng
музей


biểu diễn
къэгъэлъэгъоныр


tranh ảnh
сурэт теплъ


bài thơ
усэ


tác phẩm điêu khắc
скульптур


bài hát
орэд


bức tượng
статуй


màu nước
акварель