чIыопс - Thiên nhiên


vòng cung
дугэ


chuồng
къакъыр


vịnh
хытIуал


bãi biển
зыгъэпскIыпIэ, тыгъэзегъэупI


bong bóng
щэрэб


hang động
гъочIэгъ


trang trại
ферм, Iэщ


lửa
машIо


dấu chân
лъэуж


địa cầu
глобус


vụ thu hoạch
лэжьыгъэ


kiện cỏ khô
мэкъу зэкIоцIыпхагъ


hồ
псыхъурайтхьапэ


núi
къушъхьэ


đại dương
океан


toàn cảnh
теплъэ, сурэтышху


đá tảng
къушъхьэ цакI


suối
псынэкIэчъ


đầm lầy
темэн. орыжъ


cây
чъыгы


thân cây
чъыгыпкъы


thung lũng
къо, къуладж, кIэй, хъоу


quang cảnh
теплъэ


tia nước
псы утхэ, цIырэ


thác nước
псыкъефэх


sóng
ор, псы ор