Iэдэ-уадэхэр - Công cụ


mỏ neo
гъурз


các đe
сыджы


lưỡi (dao, kiếm)
шъэжъыяц, чаныц


tấm ván
пхъэмбгъу


bu lông
шынчатэ, гъучIрыгъачъ


dụng cụ mở nút chai
бэшэрэб шъхьэтех


cái chổi
пэнэ пхъэнкIыпхъ


bàn chải
щётк


cái xô
щалъ


cưa lưỡi tròn (đĩa)
диск пхъэх


dụng cụ mở đồ hộp
консервзэтех шъэжъый


dây xích
пшъэхъу


cưa chạy xích
пшэхъу пхъэх


cái đục
пцы


lưỡi cưa tròn (đĩa)
пхъэх хъураем идиск


máy khoan
зэраубырыурэ станок


xẻng hót rác
хэIалъ


ống mềm tưới vườn
чъыгхэтэ шланг, чъыгхэтэ бжъэмый


cái nạo
тхъунлъэ, къоетхъулъэ


búa
уатэ


bản lề
лъэтIэн


cái móc
къакъыщ, шIодзапI


cái thang
дэкIояпIэ, лъэуй


cái cân thư
почтэ щэчалъ


nam châm
гъучIытыгъужъ


cái bay
зэхэшIыхьагъэ


cái đinh (móng)
гъучIIун


cái kim
мастэ


mạng (lưới)
хъытыу


đai ốc (êcu)
гайк, шынчатэ Iун


dao trộn (thuốc màu)
шпатель, зэрыхэцIэлыхьэхэрэ бэлэгъэжъый


bảng pha màu (đệm kê)
ычIэгъ чIагъэуцорэ


cái chĩa
куахъо


cái bào (xén)
пхъэпс


cái kìm
Iадэ (пэпIуакI)


xe đẩy
ку цIыкIу, курэжъый


cái cào
пхъэIэбжъан


sự sửa chữa
гъэцэкIэжьыныр


dây thừng
кIапсэ


thước kẻ
линейк, хъахъэ


cái cưa
пхъэх


cái kéo
лэныст


đinh vít
джамбырыу


cái tuốc nơ vít
джамбырыугъаз


chỉ khâu
зэрэдэхэрэ Iудан


cái xẻng
къазгъыр


xa quay sợi
хъэцыкоефэкI


lò xo xoắn ốc
щэщхъан бзэ


suốt chỉ
пхъэтет


dây cáp thép
щылыч зетегъэчэрэгъогъэ гъучIыч


băng dính
епкIырэ, кIэлъыпкIэрэ лент


đường ren
хэупкIыныр, хэбзыкIыныр


dụng cụ
Iэдэ-уад


hộp dụng cụ
Iэдэ-уадэмэ апае ящык


cái bay
шпатель, зэрыхэцIэлыхьэхэрэ бэлэгъэжъый


các nhíp (cặp)
пинцет


cái ê tô (mỏ cặp)
дэкъац


thiết bị hàn
зэпызыгъэжъэрэ аппарат


xe cút kít
курэжъый


dây kim loại
чыдан


vỏ bào
пхъэупсаф


chìa vặn
гайкэ IункIыбз