шъонхэр - Đồ uống


rượu cồn
шъон къуачI


bia uống
пиу


chai bia
пио бэшэрэб


nắp chai
бэшэрэб тепIу


cà phê sữa Ý cappuccino
капучино


rượu sâm banh
шъон шампан


ly rượu sâm banh
сэнэ къипщтыкIыр зэрагъэхъорэ бжъэ


rượu cốc tai
коктейль


cà phê
кофе


nút li-e
Iуко


cái mở nút chai
бэшэрэбышъхьэ Iух


nước quả ép
пхъэшъхьэ-мышъхьэм къыкIэфыгъэпс


cái phễu rót
игъэхъуалъ


cục đá lạnh
мыл такъыр


bình rót vòi
къошын цIыкIу


cái ấm đun nước
щайныч


rượu mùi
шъон лъэпкъ, ликер


sữa
щэ


cốc vại
тас, псышъуалъ


nước cam
тIамыпс


bình rót
къошын


cái tách nhựa
пластик стакан


rượu vang đỏ
сэнэ плъыжь


cái ống hút
орзэ налъ


trà
щай


ấm trà
щайныч


bình nhiệt
термос


cơn khát
фабл, шIоигъоныгъэ ин


nước
псы


rượu whisky
виски, шъон кIуачI


rượu trắng
сэнэ фыжь


rượu
санэ