музыкэ - Âm nhạc


đàn ăccoc
аккордеон


đàn balalaika
балалайкэ


ban nhạc
ансамбль


đàn banjô
банджо


kèn clarinet
кларнет


buổi hòa nhạc
концерт


cái trống
шъонтрып


bộ trống
зытеохэрэ инструмент


bộ trống
флейтэ


đại dương cầm
рояль


đàn guitar
гитарэ


hội trường
зал


bàn phím
Iэпэ инструмент


kèn acmônica
Iупэ пщын


âm nhạc
музыкэ


giá để bản nhạc
пюпитр


nốt nhạc
нотэ


đàn oóc-gan
орган


đàn piano
фортепиано


kèn xắc xô phôn
саксофон


ca sĩ
орэдыIу


dây đàn
бзэпс


kèn trompet
трубэ, сырын


nghệ sĩ thổi kèn trompet
сырынапщ


đàn viôlông
шыкIэпщын


hộp đàn viôlông
шыкIэпщыналъ


mộc cầm
ксилофон