хъыеныгъ, зекIон, кIон - போக்குவரத்து


விபத்து
vipattu
аварие, къутэныгъ


தடை
taṭai
шлагбаум


சைக்கிள்
caikkiḷ
кушъхьэфачъ


படகு
paṭaku
къуашъо


பஸ்
pas
автобус


கேபிள் கார்
kēpiḷ kār
фуникулер


கார்
kār
автомобиль


நாடோடிகளின் கவிகை வண்டி
nāṭōṭikaḷiṉ kavikai vaṇṭi
зекIоку машин


வண்டிப் பெட்டி
vaṇṭip peṭṭi
кушъхьарыхъуагъ, кушъхьарылъашъу


நெரிசல்
nerical
изыщэ шIыныр


நாட்டுப்புறச் சாலை
nāṭṭuppuṟac cālai
кугъогу


சுற்றுப் பயணக் கப்பல்
cuṟṟup payaṇak kappal
круиз къухь


வளைவு
vaḷaivu
гъэзапIэ


முட்டுச்சந்து
muṭṭuccantu
урам пыдзыгъ


புறப்பாடு
puṟappāṭu
быбын, ибыбыкIын


அவசர பிரேக்
avacara pirēk
аварие кулъэшъу


நுழைவு
nuḻaivu
дэхьагъу


இயங்கும் படிக்கட்டு
iyaṅkum paṭikkaṭṭu
эскалатор


அதிகமான பயண உடமைகள்
atikamāṉa payaṇa uṭamaikaḷ
егъэлыегъэ багаж


வெளியேறும் வழி
veḷiyēṟum vaḻi
икIыжьыныгъ, дэкIыпIэ


பயணப் படகு
payaṇap paṭaku
паром


தீயணைப்பு வண்டி
tīyaṇaippu vaṇṭi
мэшIогъэкIосэ машин


விமானம்
vimāṉam
быбыныр, кIогъу


சரக்குக் கார்
carakkuk kār
вагон


எரிவாயு / பெட்ரோல்
erivāyu/ peṭrōl
бензин


கை பிரேக்
kai pirēk
Iэпшъэ кулъэшъу


ஹெலிகாப்டர்
helikāpṭar
вертолет


நெடுஞ்சாலை
neṭuñcālai
мыжъогъогу


படகு இல்லம்
paṭaku illam
зэрысхэрэ къухь


பெண்களின் மிதிவண்டி
peṇkaḷiṉ mitivaṇṭi
бзылъфыгъэ кушъхьэфачъ


இடதுபுறத் திருப்பம்
iṭatupuṟat tiruppam
сэмэгумкIэ къэгъэзэгъу


இருப்புப்பாதை சந்தி கடவு
iruppuppātai canti kaṭavu
мэшIокугъогу зэпрыкIыгъу


இரயில் எஞ்சின்
irayil eñciṉ
локомотив


வரைபடம்
varaipaṭam
географ карт


மெட்ரோ
meṭrō
метро


தானியங்கு மிதிவண்டி
tāṉiyaṅku mitivaṇṭi
мопед


விசை பொறி படகு
vicai poṟi paṭaku
мотор къуашъу


மோட்டார் சைக்கிள்
mōṭṭār caikkiḷ
мотоцикл


மோட்டார் சைக்கிள் தலைக்கவசம்
mōṭṭār caikkiḷ talaikkavacam
мотоциклет тандж


மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுபவர்
mōṭṭār caikkiḷ ōṭṭupavar
мотоциклистк


மலை துள்ளுந்து
malai tuḷḷuntu
къушъхьэ кушъхьэфачъ


மலை வழி
malai vaḻi
шъхьэдэкIыпIэ, къушъхьэтх дэкIыгъогу


அனுமதிக்கப்படாத பகுதி
aṉumatikkappaṭāta pakuti
ебгъучъэнэу, течъынэу мыдэныгъ


புகை பிடிக்கக்கூடாத பகுதி
pukai piṭikkakkūṭāta pakuti
тутын емышъорэ


ஒரு வழி பாதை
oru vaḻi pātai
зыбгъурыгъазэ гъогу


பார்க்கிங் மீட்டர்
pārkkiṅ mīṭṭar
уахъэр зылъытэрэр


பயணி
payaṇi
пассажир


பயணிகள் ஜெட்
payaṇikaḷ jeṭ
пассажир самолёт


பாதசாரி
pātacāri
лъэсрыкIу, гъогурыкIу


விமானம்
vimāṉam
самолёт, къухьэлъат


சாலையின் பள்ளம்
cālaiyiṉ paḷḷam
иутыгъ


சுழல்விசிறி விமானம்
cuḻalviciṟi vimāṉam
вертолёт, винт къухьэлъат


தண்டவாளம்
taṇṭavāḷam
рельс, шин


இரயில் பாலம்
irayil pālam
мэшIокугъогу лъэмыдж


சாய்தளம்
cāytaḷam
дэхьагъу


வழி உரிமம்
vaḻi urimam
дэхын


சாலை
cālai
урам


ரவுண்டானா
ravuṇṭāṉā
хъураеу къэкIухьаныгъ


இறுக்கைகளின் வரிசை
iṟukkaikaḷiṉ varicai
тIысыпIэ сатырхэр


ஸ்கூட்டர்
skūṭṭar
лъэкъорыгъачъэ


ஸ்கூட்டர்
skūṭṭar
мотороллер


வழிகாட்டி
vaḻikāṭṭi
къэзыгъэлъагъорэр, гъуазэ


பனிச்சறுக்கு வண்டி
paṉiccaṟukku vaṇṭi
жэ


பனி உந்தி
paṉi unti
осырычъ


வேகம்
vēkam
псынкIагъ


வேக வரம்பு
vēka varampu
псынкIагъэ Iэжэныр


நிலையம்
nilaiyam
вокзал


நீராவிக் கப்பல்
nīrāvik kappal
пароход, къухьэ


நிறுத்தம்
niṟuttam
къэуцупIэ


தெருப் பலகை
terup palakai
урам тамыгъ


தள்ளுவண்டி
taḷḷuvaṇṭi
кIэлэцIыкIу курэжъый


சுரங்க இரயில் நிலையம்
curaṅka irayil nilaiyam
метро станцие


வாடகைக் கார்
vāṭakaik kār
такси


டிக்கெட்
ṭikkeṭ
билет


கால அட்டவணை
kāla aṭṭavaṇai
зекIоным ичэзыу


பாதை
pātai
гъогу


பாதை மாற்றி
pātai māṟṟi
стрелк


உழுவுந்து
uḻuvuntu
трактор


போக்குவரத்து
pōkkuvarattu
урамым щызекIон


போக்குவரத்து நெரிசல்
pōkkuvarattu nerical
Iуко


போக்குவரத்து விளக்கு
pōkkuvarattu viḷakku
светофор, нэфыгъуаз


போக்குவரத்து குறியீடு
pōkkuvarattu kuṟiyīṭu
гъогу тамыгъ


இரயில்
irayil
мэшIоку


இரயில் பயணம்
irayil payaṇam
мэшIокумкIэ кIоныр


டிராம்
ṭirām
трамвай


போக்குவரத்து
pōkkuvarattu
транспорт


மூன்று சக்கர வண்டி
mūṉṟu cakkara vaṇṭi
лъэкъуищ кушъхэфачъ


சரக்குந்து
carakkuntu
хьылъэзещ


இரு வழி போக்குவரத்து
iru vaḻi pōkkuvarattu
къыпекIорэ зекIоныгъ


சுரங்கப் பாதை
curaṅkap pātai
чIычIэгъ зэпрыкIыпI


சக்கரம்
cakkaram
штурвал


ஜெப்பெலின்
jeppeliṉ
джирижабль