псэушъхьэхэр - Animale


ciobanesc german
мэлэхъуахь


animal
псэушъхьэ


cioc
бзыупэ


castor
псыбланэ


mușcătură
цэкъапIэ


mistreț
къохъужъ, къохъу (унэгъо)


cuşcă
клетк, гъучI (пхъэ) хъагъэ; бзыулъэ


viţel
шкIэ


pisică
чэтыу


puicuță
чэтыжъый


pui
чэты


căprioară
шъыхьэ


câine
хьэ


delfin
хыкъу


raţă
псычэт


vultur
бгъэжъ


pană
къамзый


flamingo
псыхэонэшъу плъыжь


mânz
шыкIэ, шыкъунан


mâncare
Iус


vulpe
баджэ


capră
пчэны


gâscă
къазы


iepure
тхьакIумкIыхь


găină
чэты


stârc
псыхэонэшъу


corn
бжъэ


potcoavă
нал


miel
шъынэ


lesă
кIэпсэрыкIу, кIэрышIэ


homar
омар, хы къалыркъэщ


iubirea de animale
псэушъхьэхэр икIэсэн


maimuță
мамун


gura țevii
нэIулъашъу


cuib
набгъо


bufniță
тыгъурыгъу


papagal
дыдыкъуш


păun
дышъэчэт


pelican
пеликан


pinguin
пингвин


animal de companie
щагу псэушъхь


porumbel
тхьаркъо


iepure
тхьакIумкIыхь


cocoş
атакъэ


leu de mare
хы аслъан


pescăruş
хыбзыу


focă
тюлень


oaie
мэлы


şarpe
блэ


barză
псыхау, къэрэу


lebădă
хьарзэ


păstrav
пцэфы


curcan
тхьачэты


broască țestoasă
хьэдэпчэмыIу


vultur
бгъэ


lup
тыгъужъы