Iэдэ-уадэхэр - Tools


anchor
гъурз


anvil
сыджы


blade
шъэжъыяц, чаныц


board
пхъэмбгъу


bolt
шынчатэ, гъучIрыгъачъ


bottle opener
бэшэрэб шъхьэтех


broom
пэнэ пхъэнкIыпхъ


brush
щётк


bucket
щалъ


buzz saw
диск пхъэх


can opener
консервзэтех шъэжъый


chain
пшъэхъу


chainsaw
пшэхъу пхъэх


chisel
пцы


circular saw blade
пхъэх хъураем идиск


drill machine
зэраубырыурэ станок


dustpan
хэIалъ


garden hose
чъыгхэтэ шланг, чъыгхэтэ бжъэмый


grater
тхъунлъэ, къоетхъулъэ


hammer
уатэ


hinge
лъэтIэн


hook
къакъыщ, шIодзапI


ladder
дэкIояпIэ, лъэуй


letter scale
почтэ щэчалъ


magnet
гъучIытыгъужъ


hawk
зэхэшIыхьагъэ


nail
гъучIIун


needle
мастэ


network
хъытыу


nut
гайк, шынчатэ Iун


palette-knife
шпатель, зэрыхэцIэлыхьэхэрэ бэлэгъэжъый


pallet
ычIэгъ чIагъэуцорэ


pitchfork
куахъо


planer
пхъэпс


pliers
Iадэ (пэпIуакI)


pushcart
ку цIыкIу, курэжъый


rake
пхъэIэбжъан


repair
гъэцэкIэжьыныр


rope
кIапсэ


ruler
линейк, хъахъэ


saw
пхъэх


scissors
лэныст


screw
джамбырыу


screwdriver
джамбырыугъаз


sewing thread
зэрэдэхэрэ Iудан


shovel
къазгъыр


spinning wheel
хъэцыкоефэкI


spiral spring
щэщхъан бзэ


spool
пхъэтет


steel cable
щылыч зетегъэчэрэгъогъэ гъучIыч


tape
епкIырэ, кIэлъыпкIэрэ лент


thread
хэупкIыныр, хэбзыкIыныр


tool
Iэдэ-уад


toolbox
Iэдэ-уадэмэ апае ящык


trowel
шпатель, зэрыхэцIэлыхьэхэрэ бэлэгъэжъый


tweezers
пинцет


vise
дэкъац


welding equipment
зэпызыгъэжъэрэ аппарат


wheelbarrow
курэжъый


wire
чыдан


wood chip
пхъэупсаф


wrench
гайкэ IункIыбз