برگرد

با دوره رایگان زبان mp3 ما تلوگو را سریع و آسان یاد بگیرید. تلوگو به عنوان یک زبان خارجی شامل 100 درس آسان است. تمامی دروس رایگان است. دیالوگ ها و جملات توسط افراد بومی صحبت می شود. هیچ دانش گرامر قبلی مورد نیاز نیست. شما می توانید بلافاصله شروع به یادگیری کنید!

کتاب درسی این دوره را دریافت کنید

فهرست مطالب