TEST 75: 漢語 - 塞尔维亚语

Drag the word to the blank!
Šta - štetu - Imate - Kočnice - domaćinstvo - javnosti - luda - naš - namjeru - odasvuda - osam - račun - redu - toliko - vid -

1. 一 个 疯 狂 的 主 意 > ideja
2. 从 事 家 务 > voditi
3. 从 各 个 方 面 / 从 各 地 > sa svih strana /
4. 刹 车 功 能 不 好 。 > ne funkcionišu kako treba.
5. 发 动 机 不 知 道 什 么 地 方 有 点 毛 病 。 > Nešto nije u sa motorom.
6. 在 公 众 场 合 > u
7. 您 有 没 有 灭 火 机 ? > li aparat za gašenje vatre?
8. 我 们 的 车 可 以 停 放 在 旅 馆 门 前 吗 ? > Je li moguće da pred hotelom parkiramo auto?
9. 我 们 预 计 供 货 时 间 需 要 八 天 。 > Računamo s isporukom u roku od dana.
10. 有 损 于 我 或 用 我 的 费 用 > na moj
11. 正 在 做 某 事 / 正 要 做 某 事 > upravo namjeravati / imati
12. 视 力 不 好 > slabo videti / imati loš
13. 跟 ... 一 样 多 > isto kao
14. 造 成 损 失 > Pričiniti
15. 除 此 以 外 还 有 什 么 新 闻 ? > ima još novo?

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!