TEST 72: magyar - svéd

Drag the word to the blank!
emot - följa - förargad - första - flit - gråter - gräva - håll - mina - pris - slut - stycken - till - tilltala - väl -

1. Kérem kapaszkodjanak! > Var vänlig och i er.
2. 100 darab van raktáron. > Vi har 100 på lager.
3. Van még helyük két sátor számára? > Har ni plats för två tält ?
4. nem áll hatalmamban (módomban) > det ingår inte i möjligheter
5. Letelt a parkolási idő. > Parkeringstiden är .
6. Nevetsz vagy sírsz / bőgsz? > Skrattar du eller / grinar du?
7. egy díjat nyer > vinna ett
8. egy lyukat ás > ett hål
9. nincs ellenemre > jag har ingenting det
10. vkihez fordul > vända sig till /
11. vkit hazakísér > med någon hem
12. az első pillantásra > vid anblicken
13. ez lehetséges > det är möjligt / det kan hända
14. Ezért olyan feldúlt / mérges. > Därför är hon så uppretad / .
15. szorgalommal > genom

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!