TEST 88: magyar - cseh

Drag the word to the blank!
žebřík - Vjezd - Zkontrolujte - auto - bezvědomí - dobře - domů - holicí - jsme - nemám - oblek - příloze - pevně - světlo - visí -

1. A bejáratot kérem szabadon hagyni! > ! Neparkovat!
2. A fülkében csak mi voltunk. > Měli oddělení / kupé sami pro sebe.
3. A kocsim megrongálódott. > Moje je rozbité / poškozené.
4. fényt gyújt > zapálit / rozsvítit
5. Kérem ellenőrizze az olajszintet! > stav oleje, prosím.
6. Kérem kapaszkodjanak! > Držte se !
7. létrára mászik > vylézt na
8. jó vásárt csinál > koupit
9. ragaszkodik az anyjához > na své matce
10. felveszi az öltönyt > obléknout si
11. nincs ellenemre > nic proti (tomu)
12. Mintát a mellékletben talál. > Vzorek najdete v .
13. vkit hazakísér > doprovodit někoho
14. Elájultam. > Ztratil jsem vědomí. / Upadl jsem do .
15. konnektor a borotvának > zástrčka pro strojek

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!