TEST 26: magyar - cseh

Drag the word to the blank!
špatně - živu - Podívej - chtěl - dělá - krevní - lidé - možnost - nabídku - nestojí - poměru - pro - samotná - zůstat - zvědavosti -

1. a legjobb tudása szerint cselekszik > dělá, co může / , co je v jeho silách
2. a puszta gondolata / már a gondolat is > myšlenka na / pouhé pomyšlení na
3. Nézzél jobbra! > se napravo!
4. kíváncsiságból > ze
5. életben marad > zůstat na
6. Nem volt alkalmunk megnézni a remek műsort / showt. > Neměli jsme vidět tu skvělou podívanou / show.
7. Milyen a vércsoportja? > Jakou máte skupinu?
8. bizonyos emberek > určití
9. ajánlatot tesz > udělat / učinit
10. vmi a gyengéje > mít slabost
11. vmihez viszonyítva > ve vztahu k / v k
12. rosszul lát / rossz a szeme > vidět / mít špatný zrak
13. Huzamosabb idõre tervezi itteni életét? > Plánujete zde natrvalo? / Chystáte se zde trvale žít?
14. Evés közben jön meg az étvágy. > čím víc člověk má, tím víc by mít
15. szóra sem érdemes > to za řeč

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!