TEST 66: magyar - cseh

Drag the word to the blank!
Přišlo - Poslouchej - být - jdou - národnosti - přejet - přišel - počasí - podzim - pravé - správně - uzdravit - zajímavé - zaprvé - zatím -

1. ősszel > na
2. jól jár az órám > moje hodinky jdou
3. Õ német nemzetiségű. > Je německé .
4. átmegy a határon > / překročit hranici
5. Van postám? > Mám poštu? / něco pro mne?
6. meggyógyul > se
7. egy utazást tesz > cestovat / vydat se na cestu / na cestách
8. Mielőbbi viszontlátásra! > Tak ! / Brzy nashledanou!
9. Figyelj! > !
10. Milyen érdekes! > Jak !
11. először / az első helyen > / na prvním místě / v prvé řadě
12. Jobbra hajts! / tarts! > Jeďte vpravo ! / Jeďte po straně!
13. mond meg neki, hogy jöjjön > řekni mu, aby
14. rossz idő esetén > při špatném
15. az óra jól jár > hodin(k)y správně

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!