TEST 52: magyar - dán

Drag the word to the blank!
Klokken - almindelighed - forbudt - glæde - hjælp - mening - passer - punktlig - regner - side - syg - til - tænde - være - værelse -

1. a jobb oldalon > på højre
2. rágyújt egy szivarra > en cigar
3. Kérd meg édesapádat, hogy segítsen. > Bed din far om .
4. nézetem / véleményem szerint > jeg mener / efter min
5. általában > i
6. Hagyjál nyugton / békén! > Lad mig i fred!
7. Megbukott a vizsgán. > Han dumpede prøven.
8. megfelelõ időben / pontosan érkezik > komme til tiden / ankomme
9. feltételezem, hogy beteg > jeg tror han er
10. Mikor? / Hány órakor? > På hvilket tidspunkt / hvad?
11. tilos megállni > det er at stoppe / standse
12. előre örül vminek > sig til noget
13. Foglaltam szobát. > Jeg har bestilt .
14. esik az eső > det
15. az óra rosszul jár > uret går forkert / uret ikke

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!