TEST 23: čeština - japonština

Drag the word to the blank!
受話器をとる - 我々はあなたがたの製品に非常に興味を持っています。 - 手紙を閉じる - 敬意を示す - 暴力で - 流水で - 車は傷ついている。 - 領事館がどこにあるか教えてもらえますか - 高い合計 - じゃがいもをむく。 - どうぞàに注目してください。 - アイロンがついているから気をつけて。 - エンジンを始動させる - ビニール袋をもらえますか。 - プロテスタントの教会はどこですか。 -

1. s tekoucí vodou >
2. Můžete mi poradit, kde se nachází konzulát? >
3. Rádi bychom Vás upozornili na ... . >
4. násilně >
5. nastartovat (motor) >
6. Kde je katolický / evangelický kostel? > カトリック /
7. sejmout sluchátko >
8. Velmi se zajímáme o Vaše výrobky. >
9. Mohu dostat igelitovou tašku? / Máte igelitové tašky? >
10. dokončit / uzavřít dopis >
11. loupat brambory >
12. prokázat službu > / 喜ばせる
13. Buď opatrný, (ta) žehlička je zapnutá. >
14. Auto / vozidlo je poškozené. >
15. vysoká částka >

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!