TEST 88: čeština - švédština

Drag the word to the blank!
blodgrupp - brevet - dina - föreställa - flytande - hög - luften - lustig - mig - natt - oljan - pengarna - till - tung - vara -

1. Očisti / Vyčisti si boty! > Putsa skor!
2. těžká ztráta > en förlust
3. představit si něco > sig något
4. být bez práce / být nezaměstnaný > arbetslös
5. Jakou máte krevní skupinu? > Vad har ni för ?
6. Tato nabídka platí závazně k ... > Denna offert är bindande fram ... .
7. zbylé peníze > resten av
8. ve velké míře > i grad
9. legrační nápad > en idé
10. Zkontrolujte stav oleje, prosím. > Kolla (Kontrollera) (oljetrycket), tack.
11. dokončit / uzavřít dopis > stänga
12. Potřebuji (pomoc) tlumočníka. > Jag behöver en tolk, som hjälper .
13. hovořit / mluvit plynně > tala
14. stmívá se / snáší se soumrak / padá tma > det blir mörkt /
15. vyhodit do výšky > kasta i

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!