TEST 83: čeština - švédština

Drag the word to the blank!
Min - all - belopp - bilen - dessa - diskutera - förbjudet - god - långsamt - mottagandet - roligt - surnat - tål - utöva - vår -

1. K našemu dopisu přikládáme vyúčtování. > Vi bifogar räkningen till (denna) skrivelse.
2. o tom by se dalo diskutovat > det kan man om
3. Tímto Vám účtujeme následující položky ... > Härmed fakturerar vi er följande ... .
4. Tímto potvrzuji přijetí Vaší dodávky. > Härmed bekräftar jag av er leverans.
5. mít potěšení z (gen.) / mít radost z (gen.) > tycka det är att / glädjas åt att
6. nemohu ho vystát > jag honom inte
7. Nemohu nastartovat auto. > bil startar inte.
8. Teplota postupně klesala. > Temperaturen har sjunkit .
9. to mléko je kyselé > mjölken har
10. pod šťastnou hvězdou > under en stjärna
11. Mohl by jste opravit toto auto? > Skulle ni kunna laga ?
12. pro mne za mne / to je mi jedno > för del / det kvittar för mig
13. Psům vstup zakázán! > Tillträde för hundar !
14. Vyžehlete, prosím, tyto věci. > Var vänlig och stryk kläder.
15. vykonávat povolání > ett yrke

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!