TEST 24: čeština - švédština

Drag the word to the blank!
alla - försäkrad - jorden - mörkhyad - motstånd - nog - parti - prata - sjukdom - skjuta - sträcka - strömmen - tystnad - veckoslutet - vittne -

1. Někdo vás volá. > Det är någon som vill med er i telefon.
2. mám toho dost > jag har fått av det
3. mít tmavou pleť > vara
4. na celé zemi / zeměkouli / na celém světě > runtom på
5. panuje ticho > råder
6. zapnout proud > slå på
7. odporovat > göra
8. Je to auto pojištěné? > Är bilen ?
9. ve všech detailech / se všemi podrobnostmi > i detaljer
10. Chcete vypovídat jako svědek? > Vill ni vara ?
11. chytit nemoc > tilldra sig en
12. postavit se na ... stranu > ta för
13. urazit vzdálenost > tillryggalägga en
14. střílet > med geväret
15. strávit víkend / sobotu a neděli > tillbringa / helgen

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!