TEST 65: čeština - švédština

Drag the word to the blank!
Är - Lyssna - alla - arbeta - bråttom - klara - någon - någonting - packa - sjuk - tack - tala - tyska - var - viktigt -

1. těžce nemocný > svårt
2. něco nesouhlasí / nesedí > är fel / något stämmer inte
3. všechny děti > barn
4. důležitý / významný > / betydande
5. mám naspěch > jag har
6. sbalit si kufry / sbalit svých pět švestek > sina väskor
7. Je tu někdo? > Är det här?
8. složit zkoušku > ett prov
9. mluvit / hovořit německy > tala / prata
10. mluvit nahlas / hlasitě > högt
11. Poslouchejte! > på det här!
12. Prosil bych kousek dortu. > En bit tårta, .
13. Jsi to ty? > det du?
14. musí se pracovat / dělat > man måste
15. Byla nemocná, a proto nepřišla. > Hon sjuk, därför kom hon inte.

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!