TEST 25: čeština - švédština

Drag the word to the blank!
ändå - annan - för - förra - gå - gammal - huvudvärk - igår - mår - meter - mun - potatis - rummet - släkt - snart -

1. včera večer > kväll
2. přesto to (u)dělám > jag gör det
3. třináct metrů dlouhý > tretton lång
4. Na shledanou! Zatím ahoj! > Hej då! / Vi ses !
5. daří se mi trochu lépe / mám se trochu lépe > jag lite bättre
6. odnést dopis na poštu > med ett brev till posten
7. Je dost jídla pro každého. > Det finns tillräckligt med mat alla.
8. je jí 55 (let) > hon är femtiofem år
9. Chtěl bych / dal bych si pečeni s bramborem. > Kan jag få en stek med .
10. nikdo jiný > ingen / annars ingen
11. minulou neděli > söndagen
12. Mohl bych vidět ten pokoj? > Kan jag få se ?
13. bolí mne hlava > jag har
14. Drž pusu! / Zavři (zobák)! > Håll ! / Var tyst!
15. jsme příbuzní > vi är

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!