TEST 91: čeština - čínština

Drag the word to the blank!
一 - 体 - 决 - 动 - 名 - 干 - 打 - 执 - 无 - 旧 - 海 - 畅 - 自 - 计 - 部 -

1. z přáteství > 友 情
2. řešit úlohu > 一 个 问 题
3. pěstovat / dělat sport > 进 行 育 活 动
4. všechno zůstane při starém > 一 切 照
5. nebýt ve službě > 勤 或 不 上 班
6. Nehýbejte se! > 请 别 弹 !
7. Nenechte se rušit! > 别 受 别 人 的 扰 !
8. Chtěl bych proplatit cestovní šek. > 我 想 兑 现 张 旅 行 支 票 。
9. to nepatří k věci > 这 跟 我 们 的 议 题
10. Co tím myslíte? / Co tím chcete říci? > 您 这 话 的 意 思 是 什 么 ? / 您 究 竟 作 怎 样
11. hovořit / mluvit plynně > 地 说
12. Prázdniny jsme strávili na pobřeží. > 我 们 在 滨 度 假 了 。
13. provádět plán > 执 行 一 个
14. první ze třídy > 班 上 第 一
15. uvnitř > 在 内

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!