TEST 74: čeština - čínština

Drag the word to the blank!
习 - 事 - 产 - 以 - 候 - 做 - 去 - 口 - 尖 - 已 - 张 - 方 - 海 - 范 - 话 -

1. řekněte mi, kde mám vystoupit. > 请 告 诉 一 下 我 什 么 时 该 下 车 。
2. učit se řemeslu > 一 种 手 艺
3. německý výrobek / německá produkce > 德 国
4. být připraven ... > 准 备 好 某 事
5. Naštěstí je možné mu věřit / důvěřovat. > 幸 好 可 信 任 他 。
6. Mají tyto pokoje vlastní telefon? > 房 间 里 有 电 吗 ?
7. Jak daleko od pláže je / leží hotel? > 旅 馆 离 滩 有 多 远 ?
8. Obdržel jsem Vaši zásilku. > 您 的 邮 件 我 经 收 到 。
9. Kde mohu najít tlumočníka? > 我 能 在 什 么 地 找 到 一 个 口 译 ?
10. po špičkách > 蹑 着 脚
11. to není v mé moci > 这 不 在 我 力 所 能 及 的 围 里
12. Co s ním je? / Co se s ním děje? > 他 是 怎 么 回 啊 ?
13. loknout si > 喝 一
14. Ztratil jsem vědomí. / Upadl jsem do bezvědomí. > 我 昏 过 了 。
15. označit si jízdenku > 买 一 车 票

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!