TEST 51: čeština - čínština

Drag the word to the blank!
信 - 划 - 名 - 备 - 女 - 就 - 幸 - 开 - 灭 - 界 - 税 - 跟 - 边 - 部 - 针 -

1. přijmeme prodavačku > 招 聘 售 货 员
2. Dám Vám injekci. > 我 给 您 打 一 吧 。
3. Máte hasicí přístroj? > 您 有 没 有 火 机 ?
4. být připraven ... > 好 做 某 事
5. na celé zemi / zeměkouli / na celém světě > 在 全 球 / 全 世
6. Naštěstí jsme měli dost peněz. > 亏 我 们 有 足 够 的 现 金 。
7. Jak se, honem, jmenuje? > 对 了 他 叫 什 么 字 ?
8. Leží (to) u moře? > 那 是 在 海 吗 ?
9. Nemáme (nutné) náhradní díly. > 我 们 缺 少 必 需 的 替 换 件 。
10. Plánujete zde zůstat natrvalo? / Chystáte se zde trvale žít? > 您 是 否 计 长 期 在 此 居 住 ?
11. to není k smíchu > 这 可 不 是 玩 笑 的
12. Proboha! > 这 样 吧 !
13. Musíte zaplatit clo. > 您 必 须 付 关
14. uzavřít přátelství s > 某 人 建 立 友 谊
15. Vzorek najdete v příloze. > 附 有 样 品 。

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!