TEST 42: čeština - čínština

Drag the word to the blank!
保 - 借 - 天 - 快 - 我 - 提 - 教 - 晕 - 最 - 牙 - 目 - 赶 - 趣 - 边 - 镜 -

1. V příloze Vám zasíláme náš nový katalog. > 随 信 附 上 我 们 的 最 近 录 。
2. Z toho hluku / rámusu mě bolí hlava. > 这 吵 闹 / 噪 音 让 头 疼 。
3. něco proti silné bolesti zubů > 对 付 严 重 疼 的 一 些 东 西
4. dát dobrou radu > 个 好 建 议
5. mít mořskou nemoc >
6. (Ne)máte oheň / Můžete mi připálit, prosím? > 个 火 吗 ?
7. ochraňvat / vzít pod svou ochranu >
8. Je lepší rezervovat si lístky. > 好 还 是 预 先 定 好 票 子 。
9. nemám o to zájem > 我 对 此 不 感 兴
10. Tento atlet je nejrychlejší. / Tento atlet běhá nejrychleji. > 这 个 田 径 运 动 员 跑 得 最
11. podívej se do zrcadla > 照 照
12. Mohu zaparkovat auto vedle stanu? > 我 可 以 把 车 停 在 帐 篷 旁 吗 ?
13. spěchat na pomoc > 紧 去 帮 忙
14. Jsi katolík nebo protestant? > 您 信 主 教 还 是 信 新 教 ?
15. ptát se někoho na radu > 向 某 人 求

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!