TEST 39: čeština - čínština

Drag the word to the blank!
允 - 初 - 够 - 失 - 小 - 急 - 恰 - 机 - 查 - 格 - 流 - 知 - 系 - 轮 - 闻 -

1. příjemná vůně > 的 气 味
2. při této příležitosti > 借 这 个
3. na první pohled >
4. Naštěstí jsme měli dost peněz. > 幸 亏 我 们 有 足 的 现 金 。
5. nadělat / zapříčinit škodu > 造 成 损
6. Jaká je nejvyšší povolená rychlost? > 许 的 最 高 速 度 是 多 少 ?
7. zapnout proud > 接 上 电
8. je to v tvém zájmu > 这 关 到 你 的 利 益
9. ceny klesají > 降 低
10. to je to pravé slovo > 说 的 是 ( 这 才 是 当 的 词 语 )
11. Pospíšili jsme si, abychom přišli včas. > 为 了 能 及 时 到 达 , 我 们 赶 得 很
12. Pozor, kapesní zloději! > 注 意 偷 !
13. dozvědět se novin(k)u > 一 项 新 闻
14. Jste na řadě. > 到 您 了 。
15. vyšetřit nemocného > 一 个 病 人

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!