TEST 29: čeština - čínština

Drag the word to the blank!
上 - 在 - 平 - 应 - 忙 - 掉 - 摆 - 望 - 条 - 死 - 笔 - 绳 - 置 - 视 - 言 -

1. v naději > 抱 着 希
2. V příloze Vám zasíláme náš nový katalog. > 随 信 附 我 们 的 最 近 目 录 。
3. v průměru >
4. (Na nebi) je duha! > 天 空 上 有 彩 虹 !
5. Za třetím semaforem odbočte do prava. > 第 三 个 红 绿 灯 后 右 转 弯 。
6. zařídit, aby > 安 排 处 以 便
7. Napsal / vypracoval rusko - francouzský překlad. > 他 做 了 从 俄 文 到 法 文 的 译 。
8. zasloužit si / dostat poprávu > 他 罪 有
9. zavázat provázkem > 用 细 捆 扎
10. Odplouvá odsud trajekt? > 渡 船 是 从 这 儿 出 发 的 吗 ?
11. zhluboka usnout / tvrdě spát > 睡 得 很 沉 / 很
12. Pojistky vyhořely. > 保 险 丝 烧 了 。
13. spěchat na pomoc > 赶 紧 去 帮
14. Opravář opravil naši televizi. > 电 工 把 我 们 的 电 机 修 好 了 。
15. držet své slovo > 遵 守 诺

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!