TEST 27: čeština - čínština

Drag the word to the blank!
他 - 们 - 其 - 内 - 坏 - 工 - 打 - 用 - 空 - 笑 - 篷 - 费 - 那 - 闻 - 附 -

1. V příloze Vám zasíláme náš nový katalog. > 随 信 上 我 们 的 最 近 目 录 。
2. Máte ještě místo pro dva stany? > 您 这 儿 还 有 搭 两 个 帐 的 地 方 吗 ?
3. (Na nebi) je duha! > 上 有 条 彩 虹 !
4. (Pojďte,) zastavíme nějaké auto. > 让 我 截 一 辆 车 吧 。
5. Za novinovým stánkem odbočte / zahněte. > 请 在 报 亭 后 拐 入 街
6. Napsal / vypracoval rusko - francouzský překlad. > 做 了 从 俄 文 到 法 文 的 笔 译 。
7. Zdřímnul jsem si v práci. > 我 工 作 时 了 个 盹 。
8. velmi závažný / velkého významu > 重 要
9. Ceny jsou uvedeny bez obalů. > 以 上 价 格 不 包 括 包 装
10. zkazit někomu radost > 某 人 的 兴 致
11. vonět ... > ?
12. (po)užívat > 使
13. Opravář opravil naši televizi. > 把 我 们 的 电 视 机 修 好 了 。
14. Proboha! > 就 这 样 吧 !
15. vtipkovat o / dělat si legraci z > 某 人 某 事

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!