TEST 98: čeština - čínština

Drag the word to the blank!
三 - 亲 - 从 - 号 - 据 - 数 - 新 - 校 - 现 - 种 - 能 - 能 - 过 - 错 - 非 -

1. z mého pohledu / hlediska / podle mého názoru > 我 的 看 法
2. učit se jazyk / řeč > 学 一 语 言
3. Děkujeme Vám za Váš zájem! > 常 感 谢 您 的 应 聘 。
4. dělat domácí úkoly / psát domácí úlohy > 作 学 的 作 业 / 作 家 庭 作 业
5. Přijďte za dva dny! > 请 您 两 天 再 来 !
6. (Ne)máte telefonní seznam? > 您 有 电 话 码 簿 吗 ?
7. na špatné straně > 误 的 一 方
8. Od kdy? / Jak dlouho? > 什 么 时 候 起 ? / 已 经 多 久 了 ?
9. Je čtvrt na čtyři. > 在 是 三 点 一 刻 。
10. nejnovější zprávy > 消 息
11. Chěl bych třicet litrů. > 我 想 要 十 升 。
12. To nepřichází v úvahu! > 这 不 考 虑 !
13. to se nedělá > 这 样 做 的
14. Kolik Vám je (let)? > 您 多 大 岁 了 ?
15. jsme příbuzní > 我 们 是

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!